logo lagerheide

EHBO - AED - BHV - BRANDVEILIGHEID

Waarom elk jaar herhalen?

Waarom elk jaar herhalen?

 De Arbowet verplicht de werkgever er zorg voor te dragen dat de bedrijfshulpverlener ten alle tijde adequaat zijn/haar taken kan uitvoeren.

Dit betekent dat de bedrijfshulpverlener zijn/haar kennis & vaardigheden door oefening en/of andere activiteiten op peil moet houden. Door de bedrijfshulpverlener jaarlijks het herhalingscertificaat te laten behalen, toont de werkgever aan (in veel gevallen) te voldoen aan deze verplichting. 

Vrijwel alle BHV diploma's die in Nederland verstrekt worden zijn 1 jaar geldig. Een BHV diploma met 2 jaar geldigheid biedt namelijk GEEN wettelijk draagvlak zonder extra bewijslast. Met een BHV diploma van 1 jaar bent u dus (bijna) altijd "arboproof". Op die manier bewijst u als werkgever serieus om te gaan met de Arbowet en met de veiligheid van alle betrokkenen.

Het Oranje Kruis Logo
NIBHV Logo
Nederlandse Reanimatie Raad Logo
SVK Logo 1