logo lagerheide

EHBO - AED - BHV - BRANDVEILIGHEID

Tips en aandachtspunten

Tips en aandachtspunten voor een goede bedrijfshulpverlening in uw bedrijf

Elk bedrijf is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van interne hulpverlening. Dat kan door een of meerdere medewerkers aan te stellen als bedrijfshulpverlener.

  • Laat BHV’ers jaarlijks een NIBHV gecertificeerde herhalingscursus volgen.
  • Zorg ervoor dat er regelmatig geoefend wordt.
  • Spreid BHV’ers zo veel mogelijk over de verschillende locaties/afdelingen in het bedrijf, in geval van nood is het dan mogelijk snel te handelen.
  • Let goed op de aanwezigheid van voldoende BHV'ers tijdens bijvoorbeeld nachtdienst, weekenddienst, speciale omstandigheden met veel personen bijeen etc.
  • Het is verstandig om medewerkers met een interne functie (binnendienst) aan te stellen als BHV’er, zij zijn immers altijd in het bedrijf aanwezig.
  • Verplicht werknemers niet om BHV’er te worden.
  • Om het werk te stimuleren, kan het bedrijf een BHV’er een jaarlijkse vergoeding geven voor zijn extra taken.
Het Oranje Kruis Logo
NIBHV Logo
Nederlandse Reanimatie Raad Logo
SVK Logo 1