logo lagerheide

EHBO - AED - BHV - BRANDVEILIGHEID

De nieuwe AVG wet

Deze maand gaat de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Voor onze cursussen en al onze diensten hebben we vaak uw NAW-gegevens nodig. Daardoor kunnen we uw certificaten verzenden. Wij slaan deze gegevens op zodat wij u in de toekomst beter van dienst kunnen zijn. Het stelt ons tevens instaat om u te melden wanneer uw certificaat komt te vervallen en wanneer u dus in aanmerking komt voor uw herhaling. Voor deze en nog veel meer handelingen hebben wij uw gegevens nodig en ook uw toestemming.

Lagerheide wil graag voldoen aan de nieuwe AVG richtlijnen. In dit schrijven willen wij u laten weten hoe wij om gaan met uw NAW-gegevens en waar we ze voor gebruiken. 
De belangrijkste wijziging is dat wij aantoonbaar moeten kunnen maken dat wij toestemming hebben om uw gegevens te verzamelen.

Welke gegevens verzamelen wij:

Bedrijven: NAW-gegevens, contactpersoon, mailadres, rekeningnummer, (eventuele) AED gegevens. Gegevens cursisten: NAW-gegevens, geboortedatum, geboorteplaats, evt. mailadres, gegevens certificaten/diploma’s.

Particulieren: NAW-gegevens, geboortedatum, geboorteplaats, mailadres, rekeningnummer, gegevens certificaten/diploma’s.

Waarom verzamelen wij deze gegevens:

Lagerheide heeft deze gegevens nodig voor het verzorgen van diensten. Zo kunnen wij in de gaten houden wanneer uw BHV, BLS en/of EHBO certificaat/diploma verloopt en kunnen wij u tijdig op de hoogte stellen.

Hoe verzamelen we deze gegevens:

Bij uw aanvraag/inschrijving voor een opleiding/herhaling cursus.

Waar worden uw gegevens opgeslagen en met wie worden ze gedeeld:

Certificeringsinstituut NIBHV --> verwerken certificaten
Nederlandse reanimatie raad (NRR) --> verwerken certificaten

Het Oranje Kruis --> verwerken diploma’s

Wij delen uw gegevens alleen met derden als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Uw gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden met derden gedeeld.

Wij hebben uw toestemming nodig!

Wij hebben voor onze dagelijkse werkzaamheden uw gegevens nodig. Voor verwerken van uw certificaten en diploma’s. Uw gegevens zijn daarvoor erg belangrijk. Daarom willen wij u graag nog een keer uw toestemming vragen.

Dit kan met een duidelijk JA of NEE.

Als het antwoord NEE is worden uw gegevens verwijderd. 

Dit betekend dat u niet meer door ons op de hoogte gebracht zal worden over het vervallen van uw certificaten.

Het Oranje Kruis Logo
NIBHV Logo
Nederlandse Reanimatie Raad Logo
SVK Logo 1