logo lagerheide

EHBO - AED - BHV - BRANDVEILIGHEID

EHBO Basiscursus


Een ongeluk zit in een klein hoekje. Thuis op straat of op het werk kunnen zich ernstige tot minder ernstige ongevallen voordoen. Vertrouwt u op de expertise van een voorbijganger of collega? Of belt u gewoon een ambulance? U kunt met uw EHBO cursus het verschil maken tussen leven en dood!

Oefenen met Lotusslachtoffers
“Ik heb op een juiste wijze Eerste Hulp leren verlenen en weet nu ook hoe ik preventief ongelukken moet voorkomen. Lotusslachtoffers maakte de cursus extra boeiend en dynamisch!”

Wat u leert tijdens de EHBO Basiscursus

Vijf belangrijke punten: 
1. Kennis over stoornissen in het bewustzijn
2. Stoornissen in de ademhaling herkennen
3. Omgaan met stilstand van de bloedsomloop
4. Wat te doen bij ernstige uitwendige bloedingen
5. Omgaan met een shock

U behandelt en oefent de volgende onderdelen:

 • Het gebruik van een AED
 • Brandwonden behandelen
 • Wat te doen bij kneuzing, verstuiking, ontwrichting en botbreuken, oogletsel en vergiftiging, elektriciteitsongevallen, letsels door warmte of kou.
 • Kennis over vervoer over korte afstand
 • Aanleggen van verband en gebruik van hulpmiddelen
 • Kennis over het menselijk lichaam

EHBO Herhalingscursus


Met een EHBO-diploma op zak is het belangrijk dat u uw theoretische kennis en praktische vaardigheden op peil houdt. Om dit te realiseren én daarmee uw diploma te behouden, volgt u jaarlijks de EHBO Herhalingscursus.

Wat u kunt verwachten van de EHBO Herhalingscursus

Afwisselende aandachtsgebieden
“Ik volg al een aantal jaren de Herhalingscursus EHBO. Deze zijn nooit saai. Naast een herhaling van de meest voorkomende EHBO handelingen, herhalen we om het jaar de overige onderwerpen die we voorbij zagen komen tijdens de Basiscursus EHBO"

Eerste Hulp aan Kinderen (EHaK)


Ieder jaar belanden er tienduizend kinderen in het ziekenhuis als gevolg van een ongeval in of rondom huis. Wat doet u als uw kind zich verslikt in een snoepje of zich brandt aan een hete vloeistof? Moet het hoofd nou voorover of achterover worden gehouden bij die bloedneus?

Wat leert u tijdens de cursus Eerste Hulp aan kinderen

 • Ontwikkelingsstadia van zuigelingen en kinderen en zijn omgeving
 • Preventieve maatregelen
 • Kinderziekten en verschijnselen
 • Herkennen van kindermishandeling
 • Stoornissen in het bewustzijn en de ademhaling (stabiele zijligging)
 • Letsel en ziekte van de luchtwegen (verslikking en verstikking > Heimlich (buikstoten)
 • Gebruik AED
 • Hoe te handelen bij vergiftigingen
 • Wat te doen bij kneuzing, verstuiking en ontwrichting
 • Omgaan met ernstige bloedingen en shock (wonddrukverband)
 • Hoe te handelen bij uitwendige wonden (brandwonden, insectenbeten, oog-, neus-, oor, tandletsels, bevriezing en botbreuken)

Als gastouder voldoe ik met de EHaK-cursus aan de wettelijk eisen
“Dankzij de cursus kan ik zonder angst of belemmeringen Eerste Hulp toepassen bij kinderen. Bovendien voldoe ik als gastouder aan de eisen die de rijksoverheid stelt zodat ik niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade aan zaken of personen als ik Eerste Hulp verleen.”

Wekelijks worden ruim 300 mensen getroffen door een hartstilstand of een fibrillerend hart.


In beide gevallen wordt de levenskans van het slachtoffer mede bepaald door het optreden van omstanders. Vast staat dat, wanneer niemand iets doet, er geen overlevingskans is.

Bij onze reanimatie en AED cursus leert hoe snel te handelen. Snelheid is een belangrijke schakel, indien er snel de juiste handelingen worden gedaan neemt de kans van een geslaagd optreden enorm toe. In openbare ruimten is de Automatische Externe Defibrillator steeds meer aanwezig. Wanneer een AED wordt gebruikt in combinatie met reanimeren vergroot dit de kansen van het slachtoffer.

Een reanimatie-training bestaat uit een deel theorie en een deel praktijk:

 • Wat is het hart, hoe werkt het en wat kan er allemaal mis gaan
 • Slachtoffer benaderen
 • Ademhalingscontrole
 • Controle ademhaling
 • Reanimatie
 • Werking AED
 • Inzet AED

Wat is een AED

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator en wordt toegepast bij slachtoffers met een hartstilstand. Het apparaat geeft elektrische schokken af waarmee het hartritme weer op gang kan worden gebracht (defibrillatie). In de cursus Reanimatie & AED van Lagerheide leert u hoe u op een verantwoorde en veilige manier de AED gebruikt.

Waar vind ik een AED

AED’s worden op steeds meer plekken geplaatst. Met name in openbare ruimten als treinstations, vliegvelden, winkelcentra, sportverenigingen, horecagelegenheden, seniorencomplexen en woonwijken. Omdat het een draagbaar apparaat is, kan een AED ook per auto of (motor)fiets worden meegebracht. Zo’n 3.000 noodhulpauto’s van de politie zijn inmiddels al voorzien van een AED. 

BHV Basiscursus


Heeft u personeel in dienst? Dan bent u volgens de Arbowet verplicht dagelijks tenminste één bedrijfshulpverlener (BHV-er) binnen uw bedrijf aanwezig te hebben. Deze is verantwoordelijk voor het bestrijden van een beginnende brand, het verlenen van eerste hulp en het begeleiden van een ontruiming.

Wat leert u tijdens de BHV Basiscursus

Eerste Hulp

 • Alarmeren van BHV en algemene hulpverleningsregels
 • Uitwendige wonden: brandwonden, oogletsels, kneuzingen en verstuikingen, botbreuken, ontwrichtingen en wervel-letsels
 • Reanimatie en gebruik van de AED

Brandbestrijding en Ontruiming

 • Brand en gevaren bij brand
 • De taak van de BHV’er bij een brand en een ontruiming
 • Voorbereiding van een ontruiming

Met BHV Basis is veiligheid gegarandeerd

“Ondanks dat het verplicht is, vind ik het zelf ook prettig dat ik als werkgever de veiligheid van klanten en medewerkers kan garanderen met goed opgeleide BHV’ers.”

BHV Herhalingscursus


Houd kennis en vaardigheden up-to-date! Dat kan met deelname aan de ééndaagse BHV herhalingscursus. U verlengt tevens de geldigheid van het BHV diploma met een jaar. De BHV herhalingscursus heeft een jaarlijks wisselend thema en blijft daardoor steeds een boeiende training.

Wat leert u tijdens de BHV Herhalingscursus

 • U oefent opnieuw de hoofdpunten van de Basiscursus BHV
 • Bij het onderdeel Eerste Hulp is er aandacht voor ´Hoe te handelen bij calamiteiten?'
 • Bij het onderdeel Brandbestrijding & Ontruiming is er aandacht voor de communicatie

Een BHV Herhalingscursus dient meerdere doelen

“Doordat ik jaarlijks een BHV Herhalingscursus volg bij Lagerheide blijf ik up-to-date, verleng ik mijn BHV- diploma én voldoet mijn baas aan de wettelijke verantwoordelijkheid voor een veilige werkomgeving.”

Het Oranje Kruis Logo
NIBHV Logo
Nederlandse Reanimatie Raad Logo
SVK Logo 1