logo lagerheide

EHBO - AED - BHV - BRANDVEILIGHEID

Eerste Hulp aan Kinderen (EHaK)


Ieder jaar belanden er tienduizend kinderen in het ziekenhuis als gevolg van een ongeval in of rondom huis. Wat doet u als uw kind zich verslikt in een snoepje of zich brandt aan een hete vloeistof? Moet het hoofd nou voorover of achterover worden gehouden bij die bloedneus?

Wat leert u tijdens de cursus Eerste Hulp aan kinderen

 • Ontwikkelingsstadia van zuigelingen en kinderen en zijn omgeving
 • Preventieve maatregelen
 • Kinderziekten en verschijnselen
 • Herkennen van kindermishandeling
 • Stoornissen in het bewustzijn en de ademhaling (stabiele zijligging)
 • Letsel en ziekte van de luchtwegen (verslikking en verstikking > Heimlich (buikstoten)
 • Gebruik AED
 • Hoe te handelen bij vergiftigingen
 • Wat te doen bij kneuzing, verstuiking en ontwrichting
 • Omgaan met ernstige bloedingen en shock (wonddrukverband)
 • Hoe te handelen bij uitwendige wonden (brandwonden, insectenbeten, oog-, neus-, oor, tandletsels, bevriezing en botbreuken)

Als gastouder voldoe ik met de EHaK-cursus aan de wettelijk eisen
“Dankzij de cursus kan ik zonder angst of belemmeringen Eerste Hulp toepassen bij kinderen. Bovendien voldoe ik als gastouder aan de eisen die de rijksoverheid stelt zodat ik niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade aan zaken of personen als ik Eerste Hulp verleen.”

Geen evenementen aanwezig

Het Oranje Kruis Logo
NIBHV Logo
Nederlandse Reanimatie Raad Logo
SVK Logo 1