logo lagerheide

EHBO - AED - BHV - BRANDVEILIGHEID

BHV scan

Advisering

Voor een bedrijf of instelling is een BHV-scan een uitstekende hulp bij het opzetten of actualiseren van een bedrijfsveiligheidsplan. Zeker als deze scan is uitgevoerd door de experts van Lagerheide. Onze BHV-scan brengt alle risico's, voorzorgsmaatregelen en voorzieningen binnen de organisatie in kaart. Zo weet u welke stappen u moet nemen om (weer) helemaal te voldoen aan de meest recente wetgeving. Wij hebben een gezond netwerk van hooggekwalificeerde Veiligheidsdeskundigen die voortdurend worden bijgeschoold. Doordat al deze kennis altijd tot onze beschikking staat hebben wij altijd een antwoord, ook bij een complex veiligheidsprobleem. Veiligheid voor alles!

Hoe werkt het?

Een deskundige van Lagerheide kan met behulp van een checklist een BHV scan uitvoeren. Aan de hand van de hieruit verkregen informatie komt het Bedrijfshulpverleningsplan & ontruimingsplan tot stand, bestaande uit:

 1. Bedrijfsnoodplan
 2. Inrichtingsadvies
 3. Evaluatie
 4. Bedrijfshulpverleningsscan
 5. Brandbestrijding met kleine blusmiddelen
 6. Ontruimingsoefeningen
 7. Advies brandmeld & brandblusinstallatie

Arbeidsomstandighedenbeleid (Arbo-besluit)

De bedrijfshulpverleningsscan is gebaseerd op de bedrijfsbrede Risico Inventarisatie & Evaluatie. Lagerheide voert deze uit om eventuele (on)veiligheidsaspecten vast te stellen die niet voldoen aan de eisen van het Arbeidsomstandighedenbeleid (Arbo-besluit):

 • Bedrijfshulpverleningsorganisatie
 • Vluchtwegaanduiding (pictogrammen)
 • Ontruimingsplattegronden en toegangsmogelijkheden voor overheidshulpverleners
 • Begeleiding van Overheidshulpverleners

Er kan geen geldigheid ontleend worden aan de gegevens wanneer deze als referentie gebruikt worden, mits deze getoetst zijn door een gecertificeerde Arbodienst. 

Het Oranje Kruis Logo
NIBHV Logo
Nederlandse Reanimatie Raad Logo
SVK Logo 1